są takie jeszcze w Europie

F O L K L O R

czyli dla każdego coś


Kliknij i jeśli masz życzenie, napisz


Z historii Pomorza
Kultura

  Budowle i obiekty przyrodnicze
  Zagadki ludowe
  Zdrowie a natura
  Przysłowia meteo
  Najstarsi muzykanci
  Twórcy
  Imprezy

ZESPOŁY oj gra ona, gra

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA
Kapela Goleniowska
Kapela Rycha
Inne zespołyZespoły śpiewacze i kapele ludowe
Gminy Nowogard

Autor strony - wg BASZY, czyli Jerzego Baszkowskiego dr stomatologa i grafika w jednej osobie.

   Żabowianki   Kapela z lat 90-ych   Wesoła Ferajna   Sikoreczki   Kapela Rycha


Zespoły, które powstały z inicjatywy autora niniejszej strony.
     W latach osiemdziesiątych w Żabowie 10 km od Nowogardu istniał przy kole Gospodyń Wiejskich śpiewaczy zespół ludowy

ŻABOWIANKI

     W jego skład wchodzili mieszkańcy Żabowa i Żabówka: Jadwiga Garbacz, Zofia Denkiewicz, Irena Kiernowicz, Stanisława Józefiak, Teresa Pietrzak, Urszula Józefiak, Zofia Sylwestrowicz, Ryszard Sylwestrowicz, Irena Długosz.

Zespół śpiewaczy Żabowianki

     Zespołowi przygrywała kapela w składzie: Henryk Kondraciuk - skrzypce, Antoni Pertkiewicz - bęben, Ryszard Zagórski - akordeon.
     Zespół ten brał udział w wielu przeglądach twórczości artystycznej wsi, gdzie odnosił sukcesy w postaci wyróżnień i nagród (np. w Kamieniu Pom. 1987, 1988). Był rewelacją podczas obchodów ŚWIĘTA PLONÓW i wielu innych imprez okolicznościowych. Zespół istniał do 1989 roku.
     Kapela z lat 90-ych, która występowała przy różnych okazjach ludowych spotkań ludzi związanych z rolnictwem i wsią, jak: Zielone Świątki, Dożynki itp.

kapela lat 90-tych

Krzysztof Kusiak, Ryszard Zagórski, Jan Kozieł, Tadeusz Łukaszewicz.
Śpiewaczy zespół

WESOłA FERAJNA

WESOŁA FERAJNA podczas występu w DPS

     Ten zespół powstał na początku lat 90-tych przy Nowogardzkim Domu Kultury, złożony z emerytów i rencistów. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Nadal działa i odnosi sukcesy. Występuje często i jest bardzo znany także poza granicami gminy. obecnie jego instruktorem jest p. Barbara Źróbek.
W 1998 r. przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowogardzie powstał Młodzieżowy zespół śpiewaczy, składający się z dziewcząt i chłopców.

najbardziej wytrwałe dziewczyny

14 lutego 1999 r. było tylu chłopców!

Od marca 2000 r. jako

"SIKORECZKI"

już w nieco zmienionym składzie.tu w SP4 w różnych strojach, aby pokazać ich różnorodnośćZespół działał do 2004 r.
W 1999 r. przy Zespole Szkół Rolniczych1 w Nowogardzie
powstała
KAPELA, która od roku 2000 przybrała nazwę

"KAPELA RYCHA"1 od 14 października 2000 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, a od 1.09.2002 r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

 Bicycl
 Humor
 Technika i komp...
 Awans zawodowy

 Hiperłącza

  do stron:
    - związanych       z folklorem
    - przydatnych
    - dla ciekawych

Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!