są takie jeszcze w Europie   

F O L K L O R

czyli dla każdego coś


Kliknij i jeśli masz życzenmie, napisz
TECHNIKA

im dokładniej, tym ...

 Komputery      Prace i procesy technologiczne      Technika w szkole     Technika, to środki pracy i technologie produkcji umożliwiające człowiekowi celową działalność gospodarczą i opanowywanie przyrody. Technika jest charakterystyczna dla kultury w najszerszym tego słowa znaczeniu. Tak więc: instrumenty, narzędzia, maszyny i inne przedmioty, którymi człowiek posługiwał się i posługuje na codzień.
     To wszystko może nawet "w dość osobliwym ujęciu" jest tu specjalnie potraktowane.


Wszelkie prawa zastrzeżone

 Bicycl
 Humor
 Technika i komp...
 Awans zawodowy

 Hiperłącza

  do stron:
    - związanych       z folklorem
    - przydatnych
    - dla ciekawych