B I C Y C L   5 0Rowerowym szlakiem "Równina Nowogardzka"

12 lipca

Po dwutygodniowej przerwie znowu jedziemy szlakiem rowerowym "Równina Nowogardzka". Tym razem jest to odcinek: Kulice-Wierzbięcin-Osowo-Bieniczki-Bieńczyce-Rogowo-Dobra.

Pałac w Kulicach
Zaczynamy od Kulic!

Miętno
Werzbięcin. Zespół pałacowo-parkowy nie jest tym, co tu jeszcze nie tak dawno było...
Widzimy tzw. RZĄDCÓWKĘ. Wejść do parku i zobaczyć zrujnowanego pałacu (wybudowanegopod koniec XIX w.) nie można!

 Wierzbięcin Wierzbięcin
Kościół ryglowy z XVII-XVIII w., z niską szalowaną wieżą przesłoniętą hełmem wiciowym z szerokim okapem. Obok... resztki gorzelni!

Wierzbięcin
Jeden z najstarszych domów - wybudowany w 1900 r.

Osowo
Osoowo. Dąb FEUDAŁ, o obwodzie ok. 800 cm - jeden z najstarszych pomników przyrody w Polsce!

Bieniczki
Kościół w Bieniczkach, neogotycki z XIX/XX w. Dębowe drzwi zdobi płaskorzeźba św. Michała Archanioła.

Bieniczki, pomnik
Przy kościele stoi pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej mieszkańcom wsi.

Bieńczyce
W Bieńczycach pałac i park.

W Bieńczycach wymiana gumy...
W Bieńczycach zdarzyła się niespodzianka...

Droga przez rzepakowe pole łąką
Droga przez rzepakowe pole, dalej skręt w prawo i jazda drogą przez łąkę.

brzozy
Brzozy...

droga leśna Aleja kasztanowa
Drogą leśną i dłuuugą aleją kasztanową prosto do Rogowa.

Rogowo, aleja kasztanowa Rogowo
Aleja jest częściowo wybrukowana. Aleja kasztanowa od strony cmentarza.

Rogowo, cmentarz
Rogowo. Cmentarz... z wyeksponowaną tablicą ku czci płk. Andrzeja Kiszki, ps."Dąb".

Rogowo
Tu kiedyś była siedziba policji

Rogowo. Kapliczka i kościół Kulice
Rogowo. Kapliczka i kościół

Rogowo
Jeden ze starszych domów w Rogowie."

Dobrkowo
Dobrkowo. Ten budynek ma ponad 100 lat"

ścieżka... Szlakiem Olbrzymów
Dobra. Ścieżka "Szlakiem Olbrzymów"

Wyjazd od... Szlaku Olbrzymów
Dobra. Wyjazd od ścieżki "Szlakiem Olbrzymów". Tu musimy w przyszłości jeszcze zajrzeć.

Równina Nowogardzka
Niebieskimi kropkami zaznaczono odcinki faktycznie przejechane poza szlakiem wyznaczonym na mapie...

Dalej prosto do Nowogardu i... okazało się, że ta wyprawa miała długość troszkę ponad 50 km.

Do zobaczenia na szlakach